Signature items all time

Đầm sát nách form suông thêu hoa

640.000 vnd

Đầm nhún ngực

630.000 vnd

Đầm sơ mi

610.000 vnd

Đầm cổ danton 8 mảnh

640.000 

Đầm 2 dây cổ tim

620.000 vnd

Đầm cổ đắp chéo

620.000 vnd

Đầm cổ tim nút gỗ xéo

620.000 

Jumpsuit cổ tim 

670.000 vnd

Đầm cổ thuyền vải xéo

660.000 vnd

Đầm cổ tim nhún tùng

670.000