Summer in here

Đầm linen tưng hoa tay liền form suông

680.000 vnd

Pre-order

Đầm cổ lục giác họa tiết đen

660.000vnd


Đầm 2 dây cổ vuông hoa xanh navy nhún tùng

710.000


Đầm tơ hoa đỏ đỏ cổ yếm vải xéo

870.000 vnd

Đầm cổ vuông hoa đỏ vải xéo

730.000 vnd


Đầm cổ yếm thun sau đỏ mận

620.000vnd

Set chân váy nhún tùng họa tiết nâu

860.000 vnd

Đầm đỏ mận chín cổ tròn xếp ly

630.000 vnd


Set cổ yếm hoa cam

840.000 vnd


Đầm 2 dây xanh navy tơ vải xéo

870.000 vnd


Đầm xanh indigo cổ yếm nhún tùng

640.000 vnd

Đầm Nâu cổ tim sau 

675.000 vnd

Đầm sát nách vải xéo

870.000 vnd

Soldout

Đầm xanh chai linen tơ vải xéo

870.000 vnd

Đầm trắng cổ tròn vải xéo

870.000 vnd

Jumpsuit xanh họa tiết cam

680.000 vnd

Đầm 2 dây linen tơ vải xéo

870.000 vnd

Soldout

Đầm hoa đen tơ cổ tim

670.000 vnd

Soldout

Đầm tơ nhún tùng thêu hoa

760.000 vnd

Đầm tơ hoa xanh cổ yếm

630.000 vnd

Đầm tay ralan 

690.000 vnd

Đầm 2 dây babydoll

620.000 vnd

Đầm 2 dây hoa vàng cổ ngang

595.000 vnd

Sold out

Đầm cổ tim nút gỗ

650.000 vnd

Đầm tím lilac cổ yếm

645.000 vnd

Đầm xanh lá nhún tùng tròn

680.000 vndĐầm 2 đây xanh xám thêu hoa

690.000 vnd